Full inscripció

Aqui podeu descarregar o emplenar el full d'inscripció de nous socis. Una vegada emplenat, el podeu fer arribar a qualsevol membre de la junta, o enviar-lo per correu ordinari o electrònic. La quota d'inscripció és de 50 €. 

 

Full inscripció associat.doc