INFORMACIÓ IMPORTANT

A l'apartat Actes Assemblees trobareu l'ordre del dia de l'Assemblea extraordinaria del 10/03/2024

INFORMACIÓ IMPORTANT

A l'apartat Convocatòries trobareu l'ordre del dia de l'Assemblea extraordinaria del 10/03/2024

INFORMACIÓ IMPORTANT

A l’apartat NOTICIES també trobareu els fitxers de la presentació del 02/03/2024 per part de l'ajuntament